اساتید و متخصصان حوزه تحقیقات بازار TMBA آمادگی برگزاری دوره برای سازمان ها و شرکت ها هستند. این خدمات متناسب با شرکت ها و سازمان هایی است که تمایل دارند برای واحد های مرتبط مانند فروش، بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، استراتژی یا تحقیقات و… دوره های تحقیقات بازار برگزار کنند و با سرفصل ها و مباحث حوزه تحقیقات بازار آشنا شوند.