گاهی شرکت ها یا سازمان ها بنا به دلایلی تنها به دنبال جمع اوری داده و اطلاعات هستند و تحقیقات بازار را تا همین مرحله به آژانس های تحقیقات بازار برون سپاری میکنند. در واقع پرسشنامه ها پس از جمع اوری و ورد داده به کارفرما تحویل داده می شود.

دپارتمان تحقیقات بازار TMBA  با بهره گیری از مرکز تماس تخصصی و پرسشگران آموزش دیده آمادگی ارائه خدمات جمع اوری داده به صورت تلفنی از مخاطبان هدف را  دارد.