مطالعات ثانویه بر اساس اطلاعاتی است که برای هدف های دیگری به جز موضوع در دست بررسی، تهیه و جمع آوری شده اند. معمولا این اطلاعات توسط دولتها، ارگان ها و سازمان های تحقیقاتی مرتبط ، تحقیقات پیشین یا اطلاعات موجود در اینترنت (سایت ها، شبکه های اجتماعی و…) بدست می آید.

معمولا مطالعات ثانویه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری نسبت به مطالعات اولیه انجام می شود. گاهی یک تحقیق تنها بر اساس مطالعات ثانویه انجام می شود و گاهی مطالعات ثانویه پیش نیاز برای مطالعات اولیه است.

مطالعات ثانویه به محققان بازار در موراد زیر کمک می کند:

 

متخصصان و کارشناسان تحقیقات بازار TMBA مسلط بر روش های دریافت اطلاعات ثانویه هستند و معمولا با روش های زیر اطلاعات ثانویه را جمع آوری می کنند:

1-     آمار و ارقام و دیتاهای موجود در سازمان مانند آمارهای فروش

2-     گزارش تحقیقات بازاری که در سالهای پیش اجرا شده است

3-     آمار و ارقام موجود در سازمان های مربوطه مانند اطلاعات موجود در اصناف و اتحادیه ها، گمرک، مرکز آمار ایران و…

4-     اطلاعات موجود براساس سرچ و جستجو در سایت ها و اینترنت 

5-     سایر لینک ها و درگاه های ارتباطی برای دسترسی به داده های مربوطه

 

ما در دپارتمان تحقیقات بازار TMBA آماده مشاوره به شما در زمینه جمع آوری و تحلیل اطلاعات ثانویه در زمینه کار و کسب شما هستیم. با ما در ارتباط باشید.