درباره قالب اکسترا

یک مشاور یا مشاور معمولاً فردی با دانش بیشتر و عمیق تر در یک منطقه خاص است و معمولاً شامل افراد دارای تخصص متقابل و چند رشته ای نیز می شود. نقش مشاور در یک مربی یا راهنماست و از نظر قاطعی با یک مشاور ویژه وظیفه تفاوت دارد. یک مشاور معمولاً بخشی از رهبری است ، در حالی که مشاوران نقش های عملکردی را ایفا می کنند.
  • امور مالی
  • تجارت
  • سرمایه گذاری
  • مربی زندگی
12

سال تجربه

چه کارهایی انجام داده ایم ؟

ما در اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم بهترین راه را پیدا کنید

12+سال تجربه
43جایزه دریافتی
27kمشتری راضی
99محصول عالی

مشاوران

تیم حرفه ای ما

مشتریان خوشحال

شرکتهای مشهور به ما اعتماد کردند ، چرا شما اعتماد نکنید؟

نظرات مشتریان

آنچه مشتری های خوشحال ما درباره ما گفتند را بخوانید